Ik hanteer de algemene voorwaarden zoals die door de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is opgesteld

Algemene Voorwaarden