Prenataal:

Telefonisch consult:

Reiskosten

Mijn werkgebied is midden en zuid-limburg. Mijn standplaats is Schimmert, in het zuiden van Limburg. Voor de reiskosten reken ik € 0,30 per kilometer.

Materialen

Eventuele materialen, zoals bijvoorbeeld tepelhoedjes, worden apart in rekening gebracht.

Vergoeding door verzekering

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullende verzekering.

Een of meer van de volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

  1. De lactatiekundige is een erkend International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Een lactatiekundige lid van de NVL heeft dan ook de verplichting haar NVL-lidmaatschapsnummer te vermelden op de factuur.
  2. Er is een doorverwijzing van de huisarts, een verloskundige of een consultatiebureau-arts (CB-arts) naar een lactatiekundige IBCLC. Deze verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats via het verwijzingsprotocol.

Voorwaarde 1 geldt bij: De Friesland, Nationale Nederlanden, Interpolis, Menzis, OHRA, ONVZ, PNOzorg, Pro Life, Salland, Zorgdirect, United Consumers, VGZ, VvAA, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Voorwaarde 2 geldt bij: De Friesland, Nationale Nederlanden, IZA, IZZ, UMC, Pro Life, VGZ.

Op deze pagina op de site van zorgwijzer is per verzekeraar na te gaan of lactatiekundige hulp vergoed wordt

NB: de kilometervergoeding komt niet (altijd) in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar.